Skip to main content

Övrig praktik

God man enligt samäganderättslagen

Samäganderättslagen innehåller regler för ägande och förvaltning av samägd egendom. Enligt lagen kan delägare i samägd egendom, om annat inte avtalats, ansöka om att rätten ska utse en god man att förvalta egendomen alternativt sälja densamma på offentlig auktion.

Tvångsmål

Tvångsmål är mål mellan staten och den enskilde. En rätt till ett eget offentligt biträde föreligger i dessa mål.

LVM-Lag om vård av unga

I första hand ska insatser för barn och ungdomar ges under frivilliga former av socialtjänsten.

Om det inte är möjligt kan Socialnämnden besluta att omhänderta barn och ungdomar på grund av den unges egna beteende eller om det brister i hemförhållandena. Såväl vårdnadshavare som barn har rätt till egna offentliga biträden i dessa mål.

LVU-Lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Insatser för personer med missbruk ska i första hand ske under frivilliga former. Om stödinsatser inte kan ges på frivillig väg kan Socialnämnden besluta att omhänderta vuxna missbrukare med tvång om personen till följd av ett fortgående missbruk riskerar att skada sig själv eller andra. Den enskilde har i dessa mål rätt till ett offentligt biträde.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund spacer sa-l-1-frg

Simrishamn

Marint Centrum
Varvsgatan 4
272 36 Simrishamn

Norrtälje

Galles Gränd 5
761 30 Norrtälje

Kontakt

0414-104 00
0176-140 34
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senaste aktuellt