Skip to main content

Brottmål

Offentlig försvarare

Om en person är anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare utses för honom eller henne. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket det lindrigaste straffet är sex månaders fängelse.

En offentlig försvarare ska därutöver förordnas

  1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,
  2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
  3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet gäller.

Det är domstolen som beslutar om en misstänkt har rätt till offentlig försvarare.
Blir en misstänkt nekad rätt till offentlig försvare kan det beslutet överklagas.

Målsägandebiträde

Den som har utsatts för ett brott har under vissa förutsättningar rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har till uppgift att tillvarata brottsoffrets intressen i målet såväl under förundersökningen som vid själva rättegången. Målsägandebiträdet hjälper till att föra talan om enskilt anspråk , skadestånd, i anledning av brottet. Kostnaderna för målsägandebiträdet ersätts av staten.

Det är domstolen som beslutar om ett brottsoffer har rätt till målsägandebiträde. Blir man nekad rätt till målsägandebiträde kan det beslutet överklagas.

Särskild företrädare för barn

När det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelse har begåtts mot någon som är under 18 år, ska en särskild företrädare förordnas för barnet om en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet eller om det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kan tillvarata barnets rätt.

Den särskilda företrädaren ska istället för barnets vårdnadshavare, som ställföreträdare ta till vara barnets intresse under förundersökningen och i efterföljande rättegång.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund spacer sa-l-1-frg

Simrishamn

Marint Centrum
Varvsgatan 4
272 36 Simrishamn

Norrtälje

Galles Gränd 5
761 30 Norrtälje

Kontakt

0414-104 00
0176-140 34
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Senaste aktuellt