Rättshjälp

För att minimera advokatkostnaderna utreds i inledningen av ett uppdrag dina förutsättningar att erhålla rättsskydd genom hemförsäkring alternativt allmän rättshjälp.

Rättsskydd ingår normalt i hemförsäkringar och ersätter ca 80 % av den försäkrades rättegångskostnader upp till ett visst belopp.

Allmän rättshjälp kan beviljas privatpersoner som är i en tvist och behöver advokathjälp. Se vidare www.rattshjalp.se (öppnas i nytt fönster).

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund spacer sa-l-1-frg

 

Simrishamn

Varvsgatan 4
272 36 Simrishamn

Norrtälje

Galles Gränd 5
761 30 Norrtälje

Kontakt

0176-140 34
0414-104 00
info@advaks.se

Senaste aktuellt