Konsumenttvistnämnden

Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller advokatbyrå med anledning av tjänst som de tillhandahållit konsumenten.

Om en sådan tvist uppstår, har konsumenten rätt att få tvisten prövad av Konsumenttvistnämnden. Konsumenten ska först kontakta advokaten för att försöka nå en lösning i samförstånd innan Konsumenttvistnämnden prövar ärendet.

Mer information om Konsumenttvistnämnden finns på:
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund spacer sa-l-1-frg

 

Simrishamn

Varvsgatan 4
272 36 Simrishamn

Norrtälje

Galles Gränd 5
761 30 Norrtälje

Kontakt

0176-140 34
0414-104 00
info@advaks.se

Senaste aktuellt